Welcome to The Ministry of Defence

Naumai ki te Manatū Kaupapa Waonga

We are the Government’s lead civilian advisor on defence. We also purchase major equipment which becomes a capability when it is used by service men and women of the New Zealand Defence Force.

Ko mātou ngā kaitohutohu matua ki te kāwanatanga mo ngā kaupapa waonga. Nā mātou hoki, ngā taputapu nunui i hoko, hei āheitanga i roto i ngā ringa o ngā tāne me ngā wahine o Te Ope Kātua o Aotearoa.

Featured & recent publications

Ngā whakaaturanga hou
Review of Defence Procurement

Review of Defence Procurement Policies and Practices for Major Capability Projects

Read more
Strategic Defence Policy Statement 2018 Summary

Strategic Defence Policy Statement 2018 Summary

Read more
Deployment to United Nations Mission in South Sudan2

United Nations Mission in South Sudan (UNMISS): Deployment Cabinet Paper and Minute

Read more
Further Deployment of RNZN Patrol Vessels to Fiji in 2018

Further Deployment of Royal New Zealand Navy Patrol Vessels to Fiji in 2018: Deployment Cabinet Paper and Minute

Read more

Minister of Defence Awards-Category 1-3-nomination-form-2018

View file